میزبانی لینوکس DirectAdmin ایران

 • شخصی کم حجم

  • میزبانی سایت شخصی

   1000 مگابایت فضا

   5000 مگابایت پهنای باند

   Direct Admin
  2,500,000/år
  Bestill nå
 • شخصی پر حجم

  • میزبانی سایت شخصی

   3000 مگابایت فضا

   16000 مگابایت پهنای باند

   Direct Admin
  3,500,000/år
  Bestill nå
 • شرکتی

  • میزبانی سایت شرکتی

   5000 مگابایت فضا

   30000 مگابایت پهنای باند

   Direct Admin
  4,500,000/år
  Bestill nå
 • حرفه ای کم حجم

  • میزبانی سایت حرفه ای

   10000 مگابایت فضا

   40000 مگابایت پهنای باند

   Direct Admin
  6,000,000/år
  Bestill nå
 • حرفه ای پر حجم

  • میزبانی سایت حرفه ای

   20000 مگابایت فضا

   100000 مگابایت پهنای باند

   Direct Admin
  9,000,000/år
  Bestill nå

Powered by WHMCompleteSolution