میزبانی لینوکس DirectAdmin ایران

 • شخصی کم حجم

  • میزبانی سایت شخصی

   1000 مگابایت فضا

   5000 مگابایت پهنای باند

   Direct Admin
  2,500,000/an
  Comandă acum
 • شخصی پر حجم

  • میزبانی سایت شخصی

   3000 مگابایت فضا

   16000 مگابایت پهنای باند

   Direct Admin
  5,000,000/an
  Comandă acum
 • شرکتی

  • میزبانی سایت شرکتی

   5000 مگابایت فضا

   30000 مگابایت پهنای باند

   Direct Admin
  7,000,000/an
  Comandă acum
 • سازمانی کم حجم

  • میزبانی سایت سازمانی

   10000 مگابایت فضا

   40000 مگابایت پهنای باند

   Direct Admin
  9,000,000/an
  Comandă acum
 • سازمانی پر حجم

  • میزبانی سایت سازمانی

   20000 مگابایت فضا

   100000 مگابایت پهنای باند

   Direct Admin
  12,000,000/an
  Comandă acum

Powered by WHMCompleteSolution