قدیر لوله پاسارگاد

شرکت قدیر لوله پاسارگاد تولید کننده لوله های کاروگیت و اسپیرال

http://www.ghadirloueh.com